วิธีแปลงรูปแบบดิสก์จาก MBR เป็น GPT บน Windows 7

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการแปลงรูปแบบฮาร์ดดิสก์จาก MBR (Master Boot Record) เป็น GPT (GUID หรือ Globally Unique Identifer) บน Windows 7

ข้อควรรู้
 • ในกรณีที่มีฮาร์ดดิสก์มากกว่า 1 ตัวในเครื่อง คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบฮาร์ดดิสก์ทุกตัวให้เหมือนกันทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์ข้อมูลที่เป็น GPT ได้ตามปกติ แม้ว่าฮาร์ดดิสก์ที่รัน Windows อยู่จะเป็น MBR ก็ตาม
 • ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows ใหม่และต้องการเปลี่ยนระบบบูตจาก BIOS (Legacy BIOS) เป็น UEFI ฮาร์ดดิสก์ตัวที่จะติดตั้งระบบจะต้องรูปมีแบบดิสก์เป็น GPT เท่านั้น
  ในทางกลับกัน ถ้าต้องการติดตั้งระบบแบบ BIOS (Legacy BIOS) ฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้งระบบต้องเป็น MBR
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างรูปแบบดิสก์แบบ MBR และแบบ GPT

MBR GPT
 • รองรับ BIOS แบบเดิม (Legacy BIOS)
 • พาร์ทิชั่นแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ได้มากที่สุด 2TB
 • ข้อจำกัดจำนวนพาร์ทิชั่นสำหรับฮาร์ดดิสก์แต่ละตัว แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้
  1. รองรับพาร์ทิชั่นหลัก (Primary partition) จำนวน 4 พาร์ทิชั่น
  2. รองรับพาร์ทิชั่นหลัก 3 พาร์ทิชั่น และพาร์ทิชั่นขยาย (Extended partition) 1 พาร์ทิชั่น โดยใน 1 พาร์ทิชั่นขยาย สามารถสร้างวอลุ่ม (logical volume) ได้ 128 วอลุ่ม
 • แฟลชไดร์ฟ, เมมโมรี่ไดร์ฟต่างๆ จะเป็น MBR ได้อย่างเดียวเท่านั้น
 • รองรับ UEFI
 • พาร์ทิชั่นแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ได้มากที่สุดถึง 256TB
 • สำหรับในฮาร์ดดิสก์แต่ละตัว รองรับพาร์ทิชั่นหลัก (Primary partition) จำนวน 128 พาร์ทิชั่น
ข้อควรระวัง

การแปลงรูปแบบของฮาร์ดดิสก์ (ตามขั้นตอนในบทความนี้) จะล้างข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ตัวที่เลือกออกทั้งหมด
ดังนั้น คุณต้องสำรองข้อมูลสำคัญบนฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นๆไปไว้ที่อื่นก่อน

วิธีแปลงรูปแบบดิสก์จาก MBR เป็น GPT บน Windows 7

สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ

 1. วิธีแปลงรูปแบบดิสก์โดยใช้ Disk Management
 2. วิธีแปลงรูปแบบดิสก์โดยใช้คำสั่ง diskpart ใน Command Prompt

วิธีที่ 1: วิธีแปลงรูปแบบดิสก์โดยใช้ Disk Management

 1. เปิด Computer Management โดย
  1. คลิกไอคอน Start มุมล่างซ้าย
  2. คลิกขวา Computer
  3. เลือก Manage
  4. ถ้ามีหน้าต่าง UAC ขึ้นมา ให้กด Yes
  5. Open Computer Management

 2. ในหน้าต่างทางซ้าย เลือก Disk Management (ในหัวข้อ Storage)
  Open Disk Management
 3. ในหน้าต่างด้านล่างขวา จะแสดงรายการฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดบนเครื่อง (รวมทั้งไดร์ฟดีวีดีด้วย) ให้เลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการแปลงรูปแบบดิสก์
  ในตัวอย่างนี้ จะแปลงรูปแบบพาร์ทิชั่นบนฮาร์ดดิสก์ตัวที่ 2 (Disk 1) ตามที่วงสีแดงไว้ดังรูป
  List of hard disks
 4. ถ้ามีพาร์ทิชั่นใดๆอยู่บนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ ให้ลบพาร์ทิชั่นออกให้หมด โดยคลิกขวาที่พาร์ทิชั่น และเลือก Delete Volume
  ข้อควรระวัง

  ถ้ามีข้อมูลสำคัญใดๆบนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ คุณต้องสำรองข้อมูลออกไปไว้ที่อื่นก่อนที่จะลบพาร์ทิชั่นเหล่านี้

  Delete a volume
 5. กด Yes เพื่อยืนยันการลบพาร์ทิชั่น
  Confirm deleting a partition
 6. เมื่อลบพาร์ทิชั่นออกหมดแล้ว สถานะของฮาร์ดดิสก์ตัวนี้จะเป็นแถบสีดำ และมีข้อความว่า Unallocated
  Unallocated hard disk
 7. คลิกขวาฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ (ตามตำแหน่งที่แสดงในรูป) และเลือก Convert to GPT Disk
  Convert to GPT
 8. ขั้นตอนการแปลงจะใช้เวลาไม่นาน (ปกติแล้ว ไม่น่าจะเกิน 1 นาที)
  เมื่อแปลงเสร็จ ให้ลองคลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ จะเห็นว่าตัวเลือกได้เปลี่ยนเป็น Convert to MBR Disk แล้ว แสดงว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เป็น GPT แล้ว
  The hard disk is now GPT disk
 9. จากนั้น คุณสามารถสร้างพาร์ทิชั่น, กำหนดไดร์ฟ ได้ตามต้องการ
  Create a new partition

วิธีที่ 2: วิธีแปลงรูปแบบดิสก์โดยใช้คำสั่ง diskpart ใน Command Prompt

 1. เปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ adminstrator โดย
  1. กด Start มุมล่างซ้าย
  2. พิมพ์คำสั่ง cmd ในช่องค้นหาโปรแกรม
  3. คลิกขวาที่โปรแกรม cmd
  4. เลือก Run as administrator
 2. พิมพ์คำสั่ง diskpart และกด Enter
  Open diskpart program
 3. พิมพ์คำสั่ง list disk เพื่อแสดงรายการฮาร์ดดิสก์บนเครื่อง
  ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีฮาร์ดดิสก์ 2 ตัวในเครื่อง คือ Disk 0 และ Disk 1
  List all disk on the computer
 4. เลือกฮาร์ดดิสก์ตัวที่ต้องการ โดยพิมพ์คำสั่ง เช่น select disk 1 เพื่อเลือกฮาร์ดดิสก์ตัวที่ 2
  Select a hard disk
 5. พิมพ์คำสั่ง list partition เพื่อแสดงรายการพาร์ทิชั่นบนฮาร์ดดิสก์ตัวที่เลือกนี้ จะได้ยืนยันได้ว่าได้เลือกฮาร์ดดิสก์ตัวที่ต้องการถูกต้องหรือไม่
  ถ้าเลือกฮาร์ดดิสก์ผิดตัว สามารถกลับไปเลือกใหม่ได้ตามขั้นตอนที่ 4
  list partition on the selected hard disk
 6. ถ้าฮาร์ดดิสก์ตัวที่เลือกมีพาร์ทิชั่น หรือข้อมูลอยู่ ให้ล้างข้อมูลออกได้โดยการพิมพ์คำสั่ง clean
  ข้อควรระวัง

  คำสั่ง clean จะล้างข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ตัวที่เลือกทั้งหมด (ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก)
  ดังนั้น ถ้ามีข้อมูลสำคัญใดๆบนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ คุณต้องสำรองข้อมูลออกไปไว้ที่อื่นก่อน

  Delete all data on the selected hard disk
 7. จากนั้น พิมพ์คำสั่ง convert gpt เพื่อเปลี่ยนรูปแบบดิสก์ตัวนี้เป็น GPT
  ถ้าการแปลงสำเร็จ จะมีข้อความขึ้นดังรูปด้านล่าง
  Convert disk to GPT
 8. พิมพ์คำสั่ง exit เพื่อออกจากโปรแกรม diskpart และปิดหน้าต่าง Command Prompt นี้
  Exit diskpart program
 9. จากนั้น คุณสามารถสร้างพาร์ทิชั่น, กำหนดไดร์ฟ ได้ตามต้องการ
  Create a new partition

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.