วิธีการซ่อมแซมระบบไฟล์ของวินโดวส์ 7 ด้วยคำสั่ง sfc /scannow

คำสั่ง sfc /scannow จะสแกนระบบไฟล์บนวินโดวส์ ถ้าพบว่ามีไฟล์เสียหายหรือถูกแก้ไข/ดัดแปลง ก็จะซ่อมแซมไฟล์เหล่านั้น ด้วยการแทนที่ด้วยไฟล์ต้นฉบับ
ในบทความนี้ จะสอนวิธีการซ่อมแซมระบบไฟล์ของวินโดวส์ 7 ด้วยคำสั่ง sfc /scannow

ข้อมูลเพิ่มเติม
คำสั่งนี้จะสแกนและซ่อมแซมเฉพาะไฟล์ของระบบวินโดวส์เท่านั้น ไม่รวมถึงโปรแกรมต่างๆในเครื่อง
ข้อควรระวัง
ถ้าคุณมีการปรับแต่งไฟล์ของระบบด้วยโปรแกรมใดๆ การรันคำสั่งนี้ จะเป็นการคืนค่าเริ่มต้นให้กับไฟล์ของระบบนั้นๆ (เช่น explorer.exe)
ถ้าต้องการเก็บการตั้งค่าที่ได้มีการปรับแต่งไว้ คุณจะต้องสำรองไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่จะรันคำสั่งนี้

วิธีการซ่อมแซมระบบไฟล์ของวินโดวส์ 7 ด้วยคำสั่ง sfc /scannow

 1. เปิด Command Prompt ในโหมด administrator โดย
  1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย
  2. พิมพ์ cmd ในช่องค้นหาโปรแกรม
  3. คลิกขวาโปรแกรม cmd
  4. เลือก Run as administrator

  Open Command Prompt as Administrator

 2. กด Yes
  Confirm UAC
 3. พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ และกด Enter โดยขั้นตอนนี้ อาจจะใช้เวลา 5-10 นาที
  sfc /scannow Run sfc /scannow
 4. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ ในกรณีที่ระบบไฟล์ไม่มีปัญหาใดๆ จะมีข้อความขึ้นดังนี้
  Windows Resource Protection did not find any integrity violations. No system integrity violations
 5. ถ้าโปรแกรมพบว่าระบบไฟล์มีปัญหาบางอย่าง แต่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้ว จะมีข้อความดังด้างล่างนี้
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ถ้าคำสั่งนี้ไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ปัญหาได้ แนะนำให้ลองรันคำสั่งเดิม (sfc /scannow) ซ้ำอีกครั้ง
  ในบางกรณี คุณอาจจะต้องรันคำสั่งนี้ถึง 3 ครั้งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไฟล์ของระบบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.