วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมบน Windows 7

คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรม (uninstall) เมื่อไม่ต้องการใช้งานโปรแกรมนั้นๆแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ได้

ข้อควรรู้
 • ถ้าไม่พบชื่อโปรแกรมที่ต้องการถอนการติดตั้งใน Programs and Features ให้ลองใช้วิธีที่ 3 ด้านล่าง
 • ถ้าการถอนการติดตั้งล้มเหลวในครั้งแรก ให้ลองถอนการติดตั้งซ้ำดูอีกครั้ง
 • ถ้าต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่เพิ่งติดตั้งไปไม่นานนี้ คุณอาจจะใช้ System restore กู้ระบบไปยังจุดก่อนหน้าที่จะติดตั้งโปรแรกมนั้นๆได้เช่นกัน

ในบทความนี้จะสอนวิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมบน Windows 7 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมบน Windows 7

 1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมผ่านทาง Programs and Features
 2. ถอนการติดตั้งโปรแกรมจาก Start menu
 3. ถอนการติดตั้งโปรแกรมจากโฟลเดอร์ Program Files

วิธีที่ 1: ถอนการติดตั้งโปรแกรมผ่านทาง Programs and Features

 1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย และเลือก Control Panel
  Open Control Panel
 2. เลือก Uninstall a program ในหัวข้อ Programs
  Open Uninstall a program menu
 3. เลือกโปรแกรมที่ต้องการถอนการติดตั้ง และเลือก Uninstall
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับบางโปรแกรม อาจจะมีตัวเลือก Change, Repair เพิ่มเติมให้ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง option บางอย่างหรือซ่อมแซมโปรแกรมนั้นๆ
  Uninstall a selected program
 4. เลือก Uninstall เพื่อเริ่มการลบโปรแกรมที่เลือกออกจากเครื่อง
  ข้อควรรู้
  ขั้นตอนที่ 4-5 อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรม เช่น บางโปรแกรมอาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ แต่ก็จะคล้ายๆกันกับในตัวอย่างนี้
  Uninstall 7-Zip
 5. เมื่อถอนการติดตั้งเสร็จ ให้กด Close
  Finish uninstalling 7-Zip
 6. เท่านี้ โปรแกรมที่เลือกก็ถูกลบออกจากเครื่องแล้ว
  Successfully remove a program

วิธีที่ 2: ถอนการติดตั้งโปรแกรมจาก Start menu

 1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย และเลือก All Programs
  Open All Programs
 2. ไปยังโฟลเดอร์โปรแกรมที่ต้องการลบ และเลือก Uninstall
  Uninstall PotPlayer
 3. ในหน้าต่าง UAC ให้กด Yes
  Confirm UAC window
 4. เลือก Uninstall เพื่อเริ่มการลบโปรแกรมนี้ออกจากเครื่อง
  ข้อควรรู้
  ขั้นตอนที่ 4-5 อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรม เช่น บางโปรแกรมอาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ แต่ก็จะคล้ายๆกันกับในตัวอย่างนี้
  Uninstall PotPlayer
 5. กด Close เพื่อเสร็จสิ้นการลบโปรแกรม
  Successfully remove PotPlayer

วิธีที่ 3: ถอนการติดตั้งโปรแกรมจากโฟลเดอร์ Program Files

ถ้าโปรแกรมที่ต้องการถอนการติดตั้ง ไม่แสดงอยู่ใน Programs and Features และเมนู All Programs เหมือนในวิธีที่ 1 และ 2 ให้ลองทำตามวิธีที่ 3 ดังนี้

 1. เปิด Windows Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์โปรแกรมที่ต้องการถอนการติดตั้ง
  โดยปกติ โปรแกรมจะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Program Files หรือ C:\Program Files (x86)
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ uninstall.exe ในโฟลเดอร์โปรแกรม เพื่อเริ่มการถอนการติดตั้งโปรแกรม
  Open uninstall program
 3. ในหน้าต่าง UAC ให้กด Yes
  Confirm UAC window
 4. เลือก Uninstall เพื่อเริ่มการลบโปรแกรมนี้ออกจากเครื่อง
  ข้อควรรู้
  ขั้นตอนที่ 4-5 อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรม เช่น บางโปรแกรมอาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ แต่ก็จะคล้ายๆกันกับในตัวอย่างนี้
 5. กด Close เพื่อเสร็จสิ้นการลบโปรแกรม
  Successfully remove NotepadPlusPlus

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.