วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์ (รูปแบ็คกราว) บน Windows 7

ในบทความนี้ จะสอนวิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์ (รูปแบ็คกราว) บน Windows 7 โดยจะแบ่งออกเป็น 3 วิธีดังนี้

วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์ (รูปแบ็คกราว) บน Windows 7

 1. วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์อย่างง่าย
 2. เปลี่ยนวอลเปเปอร์ผ่าน Control Panel
 3. การกำหนดสีเป็นวอลเปเปอร์

วิธีที่ 1: วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์อย่างง่าย

 1. เปิด Windows Explorer และไปยังไฟล์รูปภาพที่ต้องการกำหนดให้เป็นวอลเปเปอร์
  1. คลิกขวาที่ไฟล์รูป
  2. เลือก Set as desktop background

  Set image as desktop background

 2. เท่านี้ วอลเปเปอร์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่เลือกไว้แล้ว
  New desktop background

วิธีที่ 2: เปลี่ยนวอลเปเปอร์ผ่าน Control Panel

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่างบนเดสก์ท้อป และเลือก Personalize
  Open Personalize
 2. คลิก Desktop background ด้านล่าง
  Select Desktop background option
 3. กด Browse
  Browse to a folder
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปแบ็คกราวที่ต้องการ และกด OK
  Select a folder
 5. ระบบจะแสดงไฟล์รูปทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นๆ
  1. ติ๊กเลือกไฟล์รูปที่ต้องการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูป)
  2. เลือกรูปแบบการแสดงของภาพที่ Picture position
   • Fill รูปภาพจะถูกย่อหรือขยายให้เต็มพื้นที่บนจอภาพ โดยจะปรับความกว้างหรือความสูงของรูปภาพ ซึ่งวิธีนี้จะยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้อยู่
   • Fit รูปภาพจะถูกขยายให้พอดีกับความกว้างหรือความสูงของจอภาพ ถ้ามีพื้นที่ว่างเหลือ จะแสดงสีพื้นหลังที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งวิธีนี้จะยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้อยู่
   • Stretch รูปภาพจะถูกย่อหรือขยายให้พอดีกับขนาดของจอภาพทั้งความกว้างและความสูง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของรูปภาพ
   • Tile ถ้ารูปภาพมีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ จะแสดงรูปภาพนั้นตามขนาดที่เป็นจริงหลายๆรูปต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่ของจอภาพ
   • Center จะแสดงรูปภาพตามขนาดที่เป็นจริงตรงกลางจอภาพ ถ้ารูปภาพมีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ จะแสดงสีพื้นหลังบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ
  3. กด Save changes

  Select image as desktop background

 6. ในกรณีที่เลือกรูปมากกว่า 1 รูป คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เปลี่ยนรูปให้เองโดยอัตโนมัติในระยะเวลาเท่าไร (เช่น 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, ฯลฯ)
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ถ้าต้องการให้สุ่มเลือกรูปแบ็คกราว ให้ติ๊กถูกตัวเลือก Shuffle
  Set change picture frequency option

วิธีที่ 3: การกำหนดสีเป็นวอลเปเปอร์

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่างบนเดสก์ท้อป และเลือก Personalize
  Open Personalize
 2. คลิก Desktop background ด้านล่าง
  Select Desktop background option
 3. เลือก Solid Colors ที่หัวข้อ Picture location
  Use solid colors as desktop background
 4. เลือกสีที่ต้องการ และกด Save changes
  Choose color for desktop background
 5. เท่านี้ วอลเปเปอร์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีที่ได้เลือกไว้แล้ว
  Set solid color as desktop background

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.