วิธีตั้งค่าให้แสดงนามสกุลของไฟล์บน Windows 7

ไฟล์บนวินโดวส์ประกอบด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล โดยจะใช้จุด (.) เป็นตัวแยกระหว่างชื่อไฟล์และชื่อนามสกุล นามสกุลจะทำให้ระบบรู้ว่าควรจะเรียกใช้โปรแกรมอะไรสำหรับไฟล์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น note.txt จะเป็นไฟล์ text ที่เปิดด้วย Notepad, my-song.mp3 เป็นไฟล์เพลงที่เปิดด้วย Windows Media Player, หรือ image1.jpg เป็นไฟล์รูปภาพที่เปิดด้วย Windows Photo Viewer, ฯลฯ

โดยปกติ ระบบจะไม่แสดงนามสกุลทั่วๆไปของไฟล์บน Windows Explorer โดยจะแสดงนามสกุลเฉพาะไฟล์ที่ระบบไม่รู้จักเท่านั้น แต่คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงนามสกุลสำหรับทุกๆไฟล์ได้

ในบทความนี้ จะสอนวิธีตั้งค่าให้แสดงนามสกุลของไฟล์บน Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์บางไฟล์อาจจะไม่มีนามสกุลก็ได้ แต่ส่วนมากจะเป็นไฟล์ของระบบ เช่น ไฟล์ hosts ที่ใช้เก็บชื่อโฮส (hostname) ว่าเป็นไอพีแอดเดรส (IP address) อะไร

วิธีตั้งค่าให้แสดงนามสกุลของไฟล์บน Windows 7

 1. เปิด Windows Explorer
  Open Windows Explorer
 2. คลิก Organize ที่มุมบนซ้าย และเลือก Folder and search options
  Open Folder and search options
 3. เลือกแท็บ View และติ๊กเอาตัวเลือก Hide extensions for known types ออก และกด OK
  Uncheck hide extensions for known types
 4. เท่านี้ ไฟล์จะแสดงชื่อและนามสกุลแล้ว
  Display file with extension

  ข้อควรระวัง
  เมื่อตั้งค่าให้แสดงนามสกุลแล้ว การเปลี่ยนชื่อ (หรือตั้งชื่อ) ไฟล์บน Windows Explorer จะต้องคำนึงถึงนามสกุลด้วย ถ้ามีความพยายามที่จะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ จะมีข้อความดังข้างล่างนี้ เพื่อเตือนว่าไฟล์อาจจะมีปัญหาในการเรียกใช้งานได้
  Rename file extension warning

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.