วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows

โดยปกติ คุณสามารถเลือกไฟล์ทีละหลายๆไฟล์ได้ด้วยการกด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้อยู่แล้ว แต่วินโดวส์ยังมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆวางไว้หน้าไอคอน เพื่อให้คุณได้เลือกไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันได้สะดวกมากขึ้น ด้วยการติ๊กเลือกไฟล์ต่างๆที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าไอคอนเหล่านั้น
ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงกล่องสี่เหลี่ยมหน้าไอคอน คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
Item check boxes on Windows

วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows 8/10

 1. เปิด File Explorer ขึ้นมา
 2. เลือกแท็บ View และติ๊กเอาเครื่องหมายถูกหน้า Item check boxes ออก
  Disable item check boxes
 3. ข้อมูลเพิ่มเติม
  ถ้าต้องการเปิดฟีเจอร์นี้กลับคืนมา ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Item check boxes

วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows 7

 1. เปิด Windows Explorer ขึ้นมา
 2. เลือก Organize มุมบนซ้าย และเลือก Folder and search options.
  Open 'Folder and search options'
 3. เลือกแท็บ View และติ๊กเอาเครื่องหมายถูกหน้า Use check boxes to select items ออก และกด OK
  Disable item check boxes on Windows 7
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม
  ถ้าต้องการเปิดฟีเจอร์นี้กลับคืนมา ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Use check boxes to select items

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.