Tag: Bootrec.exe

การใช้งาน Bootrec.exe แก้ปัญหาเมื่อบูตเข้าวินโดวส์ 7 ไม่ได้

ในบทความนี้ จะสอนวิธีการใช้งานคำสั่ง Bootrec.exe แก้ปัญหาเมื่อบูตเข้าวินโดวส์ 7 ไม่ได้ เช่น ปัญหา Boot manager is missing/corrupted สิ่งที่ต้องเตรียม ตัวติดตั้ง Windows 7 ที่เป็นแผ่น DVD หรือ USB แฟลชไดร์ฟก็ได้ การใช้งานคำสั่ง Bootrec.exe แก้ปัญหาเมื่อบูตเข้าวินโดวส์ 7 ไม่ได้ ใส่แผ่น DVD หรือ …