Tag: Screen resolution

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอบน Windows 7

ความละเอียดของหน้าจอจะถูกกำหนดเป็นจำนวนพิกเซลในรูปแบบแนวนอน x แนวตั้ง ในความละเอียดหน้าจอต่ำ เช่น 640 x 480 จะแสดงปริมาณข้อมูลได้น้อย แต่ข้อมูลต่างๆจะมีขนาดใหญ่ ในทางตรงกันข้าม ถ้าความละเอียดหน้าจอสูง เช่น 1920 x 1080 จะแสดงปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น แต่ข้อมูลต่างๆก็จะมีขนาดเล็กลง การปรับค่าความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมจะแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับการ์ดแสดงผล, ขนาดจอภาพ, ไดรเวอร์การ์ดแสดงผล ในบทความนี้ จะสอนวิธีการปรับความละเอียดหน้าจอบน Windows 7 วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอบน Windows 7 …