Tag: Windows 8

วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows

โดยปกติ คุณสามารถเลือกไฟล์ทีละหลายๆไฟล์ได้ด้วยการกด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้อยู่แล้ว แต่วินโดวส์ยังมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆวางไว้หน้าไอคอน เพื่อให้คุณได้เลือกไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันได้สะดวกมากขึ้น ด้วยการติ๊กเลือกไฟล์ต่างๆที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าไอคอนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงกล่องสี่เหลี่ยมหน้าไอคอน คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows 8/10 เปิด File Explorer ขึ้นมา เลือกแท็บ View และติ๊กเอาเครื่องหมายถูกหน้า Item check boxes ออก วิธีเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนออก บน Windows …